Är det vår? – JA!

När dygnstemperaturen är mellan 0,1°C och 9,9°C är det en vårdag, enligt SMHI. Även om det blir en återgång till lägre temperaturer så räknas det fortfarande som vår. Våren brukar dock uppges att ha anlänt när temperaturhöjningen har inträffat minst sju dagar i följd. Våren kan inte inträffa före den 15 februari.

Det finns ingen vedertagen internationell standard för när det är vår. På norra halvklotet brukar månaderna mars, april och maj räknas till vår, enligt den kalendariska definitionen.

Våren brukar, enligt SMHI:s beräkningar, normalt anlända följande datum:

  • Malmö: 22 februari
  • Stockholm: 16 mars
  • Östersund: 11 april
  • Kiruna: 1 maj

Våren förknippas med förnyelse och pånyttfödelse. Solen ställer sig högre på himlen och växterna kommer till liv.

krokus
TEXT OCH BILD AV ISABEL HOLMBERG